Tôi nhìn thấy một nhóm người Trung Quốc, tôi có nên lo lắng không?

Không hề, Virus bắt nguồn từ Trung Quốc tại một tỉnh ở Trung Quốc, và chính quyền Trung Quốc đang thực hiện những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ thế giới khỏi sự lan truyền của virus. Có nghĩa là những tỉnh khác của Trung Quốc không có nguy cơ cao. Không nên phân biệt hoặc kỳ thị những người đến từ 1 quốc gia chỉ vì quốc gia đó có 1 tỉnh đang có 1 vụ dịch lớn.

Người trả lời: Dr Carmen Dole - Trưởng ban Thư ký về những quy định Quốc tế - WHO

197 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan