......

Mẫu Máu cuống rốn/Dây rốn của con tôi có thể được sử dụng cho những ai?

Hỏi

Mẫu máu cuống rốn/Dây rốn của con tôi có thể được sử dụng cho những ai?

Trả lời

Mẫu máu cuống rốn/dây rốn khả năng sử dụng cho chính em bé để điều trị là 100%. Với tế bào gốc dây rốn thì có thể sử dụng để điều trị bệnh cho những người thân trong gia đình hoặc ngay cả những người không cùng huyết thống. Với tế bào gốc máu cuống rốn, khả năng sử dụng phụ thuộc vào mức độ hòa hợp mô giữa em bé và người cần điều trị.

385 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan