[Vinmec Times City] Chương trình tuyển dụng hộ sinh 2018

[Vinmec Times City] Chương trình tuyển dụng hộ sinh 2018

Phòng Nhân sự Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec thông báo tuyển dụng 08 hộ sinh làm việc tại Vinmec Times City.