......
Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị vùng chậu (Nam)

Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị vùng chậu (Nam)

Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm các tế bào ung thư hoặc làm giảm triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị cột sống

  Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị cột sống

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm các tế bào ung thư hoặc làm giảm triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị vùng chậu (Nữ)

  Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị vùng chậu (Nữ)

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ

  Thông tin dành cho bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Xạ Trị Vùng Ngực: Thông tin dành cho bệnh nhân

  Xạ Trị Vùng Ngực: Thông tin dành cho bệnh nhân

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Xạ Trị Vú: Thông tin dành cho bệnh nhân

  Xạ Trị Vú: Thông tin dành cho bệnh nhân

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Xạ Trị Não: Những điều cần biết

  Xạ Trị Não: Những điều cần biết

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị làm phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Xạ trị xương: Những điều cần biết

  Xạ trị xương: Những điều cần biết

  Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.
 • Xạ trị vùng bụng: Những điều cần biết

  Xạ trị vùng bụng: Những điều cần biết

  Xạ trị sử dụng bức xạ để điều trị và kiểm soát ung thư một cách an toàn. Các chuyên gia xạ trị sử dụng bức xạ để loại bỏ, làm giảm sự phát triển các tế bào ung thư, hoặc làm giảm các triệu chứng ung thư. Xạ trị phá hủy tế bào ung thư và hạn chế tác động đến tế bào lành vì các tế bào ung thư nhạy cảm với bức xạ hơn.