......

Hướng dẫn tuân thủ sàng lọc ung thư đại trực tràng

Bài viết của Thạc sĩ, Bác sĩ Mai Viễn Phương - Bác sĩ nội soi tiêu hóa - Khoa Khám bệnh & Nội khoa - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.

Ung thư đại trực tràng là bệnh lý ung thư nguy hiểm và có tiên lượng sống thấp. Việc tuân thủ thực hiện tầm soát ung thư đại trực tràng sẽ đem lại cơ hội phát hiện bệnh và điều trị tốt hơn.

1. Theo khuyến cáo của Hiệp hội tiêu hoá Hoa Kỳ (ACG)

  • Các tác giả đề xuất các chương trình sàng lọc có tổ chức để cải thiện việc tuân thủ sàng lọc ung thư đại trực tràng so với sàng lọc cơ hội.
  • Các tác giả đề xuất các chiến lược sau để cải thiện việc tuân thủ sàng lọc: điều hướng bệnh nhân, nhắc nhở bệnh nhân, can thiệp của bác sĩ lâm sàng, khuyến nghị của nhà cung cấp và các công cụ hỗ trợ quyết định lâm sàng.

2. Kiểm tra ung thư đại trực tràng có tổ chức

Kiểm tra ung thư đại trực tràng là một quá trình xảy ra trong môi trường chăm sóc sức khỏe đa cấp. Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế định nghĩa một chương trình tầm soát có tổ chức là một chương trình có các đặc điểm sau:

  • Một chính sách rõ ràng với các loại tuổi cụ thể, phương pháp và khoảng thời gian để tầm soát;
  • Một quần thể mục tiêu xác định;
  • Một nhóm quản lý chịu trách nhiệm thực hiện;
  • Một nhóm chăm sóc sức khỏe để ra quyết định và chăm sóc; (v) cấu trúc đảm bảo chất lượng;
  • Một phương pháp xác định sự xuất hiện ung thư trong dân số.

Ngược lại, sàng lọc cơ hội được thực hiện bên ngoài một chương trình sàng lọc có tổ chức, thường được thực hiện thông qua việc hoàn trả phí dịch vụ của các bác sĩ. So với sàng lọc cơ hội, sàng lọc có tổ chức tập trung nhiều hơn vào chất lượng của quá trình sàng lọc, bao gồm cả việc theo dõi những người tham gia. Tại Hoa Kỳ, sàng lọc chủ yếu là mang tính cơ hội và trong số những người được sàng lọc cập nhật trong dữ liệu Điều tra Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia năm 2010, nội soi đại tràng là xét nghiệm được báo cáo phổ biến nhất (54,6%), tiếp theo là soi đại tràng linh hoạt và xét nghiệm máu ẩn trong phân (8,8%). Tình trạng bảo hiểm là yếu tố quyết định quan trọng nhất của việc sàng lọc ung thư đại trực tràng. Trong nghiên cứu Khảo sát Phỏng vấn Sức khỏe Quốc gia 2000–2005, Trivers và cộng sự cho thấy ở người lớn 50–64 tuổi, tỷ lệ được báo cáo (tỷ lệ [95% CI]) đối với xét nghiệm máu ẩn trong phân hoặc nội soi trong những năm qua là 41,5% (39,3% –43,7%) ở bệnh nhân có bảo hiểm tư nhân, 31,2% (24,2 % –39,1%) ở những người có bảo hiểm công và 16,1% (11,9% –21,4%) ở những người không có bảo hiểm.

tầm soát ung thư đại trực tràng
Kiểm tra tầm soát ung thư đại trực tràng

3. Tỷ lệ sàng lọc cao hơn được báo cáo với sàng lọc có tổ chức so với sàng lọc cơ hội

Trong nghiên cứu PASSI ở Ý, Carrozzi và cộng sự cho thấy trong tổng số 38% số người cho biết đã được sàng lọc, 31% số người tham gia chương trình sàng lọc có tổ chức so với 7% số người được khám sàng lọc cơ hội. Một ví dụ thành công của việc sàng lọc ung thư đại trực tràng có tổ chức ở Hoa Kỳ là hệ thống y tế tích hợp Kaiser Permanente Bắc California. Trong hệ thống đó, phục vụ khoảng 4 triệu thành viên, trước năm 2006, sàng lọc ung thư đại trực tràng là cơ hội, chủ yếu sử dụng phương pháp soi sigmoidoscopy và xét nghiệm máu ẩn trong phân. Bắt đầu từ năm 2007, sàng lọc chuyển sang tiếp cận xét nghiệm máu ẩn trong phân qua đường bưu điện ở những cá nhân không được cập nhật. Sàng lọc phạm vi tiếp cận bao gồm thư, e-mail an toàn và lời nhắc qua điện thoại.

Ngoài ra, các nhắc nhở cho các nhà cung cấp đã được thêm vào bệnh án điện tử. Một nghiên cứu gần đây báo cáo rằng tỷ lệ sàng lọc ung thư đại trực tràng tăng từ 38,9% năm 2000 lên 82,7% vào năm 2015. Một ví dụ thành công khác về sàng lọc ung thư đại trực tràng có tổ chức ở Hoa Kỳ với tỷ lệ sàng lọc xấp xỉ 80% là hệ thống chăm sóc sức khỏe Cựu chiến binh, với việc sử dụng mới nhà cung cấp cảnh báo và các nhắc nhở chăm sóc sức khỏe điện tử khác và các quy trình cần tuân theo khi mời các cá nhân đến khám sàng lọc.

4. Các biện pháp can thiệp để tăng cường tuân thủ sàng lọc

Ở cấp độ tổ chức sàng lọc, các can thiệp trên phương tiện truyền thông nhỏ để nâng cao nhận thức (ví dụ, tài liệu quảng cáo) và lời mời / nhắc nhở có liên quan đến việc tăng cường sự tham gia, cũng như hỗ trợ cho việc lên lịch và đặt lịch hẹn. Một đánh giá có hệ thống gần đây và phân tích tổng hợp các can thiệp nhằm mục đích tăng cường sàng lọc ung thư đại trực tràng theo bất kỳ phương thức được khuyến nghị nào ở Hoa Kỳ đã báo cáo rằng tiếp cận xét nghiệm máu ẩn trong phân / xét nghiệm máu ẩn trong phân (tức là phân phối tích cực các xét nghiệm máu trong phân), điều hướng bệnh nhân, nhắc nhở bệnh nhân, can thiệp của bác sĩ lâm sàng trong học tập chi tiết và lời nhắc của bác sĩ lâm sàng có liên quan đến tỷ lệ sàng lọc ung thư đại trực tràng tăng lên so sánh tỷ lệ tiếp nhận xét nghiệm máu ẩn trong phân trong 3 nhóm: riêng thư mời, thư mời cộng với thư thông báo và hai nhóm cuối cùng với một tập sách thông tin về ung thư đại trực tràng và sàng lọc.

Tỷ lệ hấp thụ xét nghiệm máu ẩn trong phân cao nhất ở nhóm nhận được cả 3 thư (tỷ lệ tiếp nhận: thư thông báo + thư mời: 59%, thư thông báo + tập tài liệu + thư mời: 58,5% và nhóm chỉ nhận thư mời: 53,9%, P <0,001). Hơn nữa, việc thêm xét nghiệm máu ẩn trong phân trong bộ gửi thư so với thư hoặc lời mời đơn thuần làm tăng tỷ lệ sàng lọc nhưng lại dẫn đến tăng chi phí.

5. Vai trò của của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ

Ở cấp độ nhà cung cấp dịch vụ, sự tham gia của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính hoặc bác sĩ đa khoa (GP) có liên quan đến việc tăng cường tham gia vào các cơ sở sàng lọc có tổ chức và cơ hội. Một khuyến nghị để được sàng lọc từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, người được người đó biết và tin tưởng rõ ràng là có hiệu quả trong việc tăng cường sự tham gia.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm được thực hiện ở Pháp trong bối cảnh sàng lọc có tổ chức cho thấy rằng việc cung cấp cho bác sĩ đa khoa danh sách bệnh nhân của họ chưa được sàng lọc ung thư đại trực tràng dẫn đến việc sàng lọc xét nghiệm máu ẩn trong phân tăng nhẹ sau 1 năm. Sự khác biệt giữa các nhóm là 4,2% (KTC 95% 2,3% –6,2%) đối với nhóm nhắc nhở bệnh nhân cụ thể so với nhóm chăm sóc thông thường.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng theo cụm được thực hiện tại các trung tâm y tế đủ tiêu chuẩn liên bang ở Hoa Kỳ cho thấy rằng các phòng khám có công cụ nhúng hồ sơ sức khỏe điện tử (thư giới thiệu, xét nghiệm máu ẩn trong phân gửi qua đường bưu điện, thư nhắc nhở) có tỷ lệ tham gia sàng lọc cao hơn (18,3% so với 14,5%, chênh lệch 3,8% điểm, 95 % CI 0,6% –7,0%) so với chăm sóc thông thường.

tầm soát ung thư đại trực tràng
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có vai trò quan trọng trong tầm soát ung thư đại trực tràng

6. Các khuyến nghị về sàng lọc ung thư đại trực tràng

Một đánh giá có hệ thống đã báo cáo rằng trong các chương trình có tổ chức, thư mời, đặc biệt là nếu có chữ ký của bác sĩ gia đình và thư nhắc nhở cho những người không tham gia đã tăng mức độ hấp dẫn. Ngoài ra, giao tiếp giữa bệnh nhân và bác sĩ cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ tiếp nhận sàng lọc. Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, Boguradzka và cộng sự cho thấy tỷ lệ tham gia cao hơn ở những bệnh nhân được bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu tư vấn về sàng lọc ung thư đại trực tràng so với những người nhận được một tờ rơi thông tin (47% so với 13,7%). Trong một nghiên cứu quan sát ở Kaiser Permanente Northwest, Mosen và cộng sự nhận thấy rằng những giải thích của bác sĩ (OR 1,27; KTC 95% 1,03–1,58) và sự khuyến khích của bác sĩ nhiều hơn (OR 6,74; KTC 95% 3,57–12,72) có liên quan đến việc nội soi.

Trong nghiên cứu này, họ cũng phát hiện ra rằng những bệnh nhân báo cáo khá ít / nhiều khuyến khích của bác sĩ có tỷ lệ nhận được xét nghiệm máu ẩn trong phân cao hơn 6 lần so với những bệnh nhân báo cáo không có / một chút khuyến khích (OR 6,54; KTC 95% 2,76–15,48).

7. Điều hướng bệnh nhân và giảm các rào cản cấu trúc cũng tăng cường khả năng hấp thu sàng lọc

Muliira và cộng sự đã xem xét 15 nghiên cứu, phát hiện ra rằng một người điều hướng bệnh nhân sẽ cải thiện việc tiếp nhận sàng lọc ung thư đại trực tràng với tỷ lệ dao động từ 11% đến 91%. Điều hướng bệnh nhân hiệu quả nhất ở những bệnh nhân thuộc nhóm thiểu số. Tuy nhiên, trong một thử nghiệm ngẫu nhiên, Lairson và cộng sự nhận thấy rằng hoa tiêu đi kèm với chi phí tăng lên (can thiệp điều hướng bệnh nhân: $ 289 so với can thiệp tiêu chuẩn: $ 167). Giảm các rào cản về cấu trúc như cung cấp giờ khám bệnh kéo dài hoặc không theo tiêu chuẩn cũng đã được chứng minh là các chiến lược hiệu quả. Đối với việc tiếp nhận nội soi đại tràng, huấn luyện đồng nghiệp (khuyến khích từ một bệnh nhân tình nguyện đã trải qua nội soi đại tràng trước đó) có liên quan đến việc tăng hấp thu so với một tài liệu quảng cáo được gửi qua thư trong một nghiên cứu tại Hoa Kỳ.

8. Bác sĩ lâm sàng và hệ thống nhắc nhở bệnh nhân cũng ảnh hưởng đến việc tiếp nhận sàng lọc ung thư đại trực tràng

Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, Hirst và cộng sự cho thấy mức độ hấp thụ xét nghiệm máu ẩn trong phân cao hơn ở những bệnh nhân nhận được lời nhắc bằng văn bản so với những bệnh nhân được chăm sóc thông thường. Trong một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng với 8 phòng khám chăm sóc chính ở Florida, Roetzheim và cộng sự báo cáo tỷ lệ hoàn thành xét nghiệm máu ẩn trong phân tăng lên (OR 2,5; 95% 1,65–4) với sự can thiệp của sàng lọc và gắn cờ các biểu đồ y tế do sàng lọc và có văn phòng chịu trách nhiệm sắp xếp các xét nghiệm sàng lọc cho bệnh nhân.

9. Các tác giả đề xuất các chiến lược sau đây để cải thiện việc tuân thủ theo dõi xét nghiệm sàng lọc tích cực: Nhắc nhở qua thư và điện thoại, điều hướng bệnh nhân và can thiệp của nhà cung cấp dịch vụ

Trong một nghiên cứu cắt ngang hồi cứu, May và cộng sự phát hiện ra rằng trong số 347 cựu chiến binh (37,9%) không trải qua nội soi đại tràng theo dõi, lý do là liên quan đến bệnh nhân (49,3%), liên quan đến nhà cung cấp (16,4%), liên quan đến hệ thống (12,1%) hoặc đa yếu tố (22,2 %). Các biện pháp can thiệp bao gồm tờ rơi giáo dục sức khỏe, nhắc nhở bệnh nhân, tổ chức hội thảo và đường dây trợ giúp đã được tìm thấy để tăng tỷ lệ hoàn thành cho những bệnh nhân có kết quả sàng lọc dương tính. Trong dự án của Cục nâng cao sức khỏe ở Đài Loan, Chang và cộng sự cho thấy sau khi làm tờ rơi giáo dục sức khỏe, gửi lời nhắc tái khám cho bệnh nhân, tổ chức hội thảo, mở đường dây tư vấn, tỷ lệ hoàn thành nội soi đánh giá bệnh nhân sàng lọc dương tính tăng từ 53,63% lên 66,08%. Lời nhắc qua thư hoặc điện thoại đã được chứng minh là giúp tăng tỷ lệ theo dõi của những bệnh nhân dương tính với màn hình. Trong nghiên cứu Thúc đẩy sự tuân thủ giới thiệu đến nội soi đại tràng, Zorzi và cộng sự báo cáo rằng tỷ lệ tham gia sau lời mời ban đầu qua thư và qua điện thoại là tương tự nhau (86,0% so với 84,0%, RR: 1,02; KTC 95% 0,97–1,08); trong số những người không trả lời lời mời ban đầu, tỷ lệ tuân thủ khi triệu hồi theo cuộc hẹn với bác sĩ chuyên khoa là 50,4%, cao hơn đáng kể so với thu hồi qua thư (38,1%; RR: 1,33; KTC 95% 1,01–1,76) hoặc với trực tiếp - tư vấn trực tiếp với bác sĩ đa khoa (30,8%; RR: 1,45; KTC 95% 1,14–1,87).

Để đặt lịch khám tại viện, Quý khách vui lòng bấm số HOTLINE hoặc đặt lịch trực tiếp TẠI ĐÂY. Tải và đặt lịch khám tự động trên ứng dụng MyVinmec để được giảm ngay 20% phí khám khi đặt hẹn khám lần đầu trên toàn hệ thống Vinmec (áp dụng từ 1/8 - 31/12/2022). Quý khách cũng có thể quản lý, theo dõi lịch và đặt hẹn tư vấn từ xa qua video với các bác sĩ Vinmec mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng.

Tài liệu tham khảo

Shaukat, Aasma MD và cộng sự. Hướng dẫn lâm sàng của ACG: Tầm soát Ung thư Đại trực tràng 2021. Tạp chí Tiêu hóa học Hoa Kỳ: Tháng 3 năm 2021 - Tập 116 - Số 3 - trang 458-479

116 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan