......
Khoảng cách giữa tiêm vắc-xin dại và tiêm vắc-xin Covid là bao lâu?

Khoảng cách giữa tiêm vắc-xin dại và tiêm vắc-xin Covid là bao lâu?

Em đã tiêm vắc-xin dại vào ngày 29/09. Bác sĩ cho em hỏi, khoảng cách giữa tiêm vắc-xin dại và tiêm vắc-xin Covid là bao lâu? Ngày 15/10 em tiêm mũi 2 vắc-xin Covid được không? Nếu 15/10 tiêm mũi 2 Covid, 7 ngày sau (22/10) em có thể tiêm vắc-xin uốn ván không