......
Giải trình tự hệ gen mã hoá protein phát hiện các biến đổi di truyền ở trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Giải trình tự hệ gen mã hoá protein phát hiện các biến đổi di truyền ở trẻ tự kỷ ở Việt Nam

Nghiên cứu khoa học về Giải trình tự hệ gen mã hoá protein phát hiện các biến đổi di truyền ở trẻ tự kỷ ở Việt Nam, được báo cáo tại Hội thảo Gen và tế bào Vinmec III diễn ra ngày 31/10/2019 tại Hà Nội.