Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ điều trị suy giảm nội tiết tố sinh dục sớm ở đối tượng trung niên

Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô từ mô mỡ điều trị suy giảm nội tiết tố sinh dục sớm ở đối tượng trung niên

Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. BS. Nguyễn Thanh LiêmThời gian: 2017 - 2018