......
Phòng nghiên cứu

Phòng nghiên cứu

Các nhóm nghiên cứu của chúng tôi tập trung theo hướng ứng dụng nhằm đẩy nhanh các phát minh trong nghiên cứu khoa học cơ bản đến áp dụng trong lâm sàng. Mục tiêu bao trùm của nhóm nghiên cứu là (1) phát triển các liệu pháp dựa trên công nghệ tế bào và gen và (2) làm sáng tỏ các cơ chế phân tử và tế bào điều khiển quá trình tái tạo mô và điều hoà miễn dịch