Đánh giá kết quả điều trị di chứng thần kinh sau chấn thương sọ não bằng ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương

Tên đề tài: Đánh giá kết quả điều trị di chứng thần kinh sau chấn thương sọ não bằng ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương

Cơ quan phê duyệt: Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế)

Cơ quan hợp tác (nếu có): Bệnh viện Xanh Pôn, Việt Đức (Hà Nội)

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến

Đánh giá tính an toàn và hiệu quả liệu pháp ghép tế bào gốc tự thân từ tủy xương điều trị di chứng thần kinh sau chấn thương sọ não

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân được chẩn đoán bị di chứng thần kinh sau chấn thương sọ não

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 05/2019 đến hết tháng 08/2021.

54 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec