......

Phát triển công nghệ liệu pháp tế bào CAR-T để điều trị các loại ung thư máu

Tên đề tài: Phát triển công nghệ liệu pháp tế bào CAR-T để điều trị các loại ung thư máu

Cơ quan hợp tác (nếu có): Đại học Heidelberg, Đức; Baylor Collegue, Mỹ

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến: Tạo tế bào CAR-T tiêu diệt tế bào ung thư

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân ung thư máu

Thời gian nghiên cứu: Năm 2019-2021

Các sự kiện, bài báo liên quan đến dự án nghiên cứu đã được truyền thông (link):

357 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan