Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng: Đánh giá kết quả ghép tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đột quỵ

Tên đề tài: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng: Đánh giá kết quả ghép tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đột quỵ

Cơ quan phê duyệt: Cục khoa học công nghệ và đào tạo, Bộ Y tế

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến: Đánh giá tính an toàn và hiệu quả liệu pháp ghép tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương điều trị đột quỵ do thiếu máu cục bộ

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân đột quỵ do thiếu máu cục bộ

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 06/2019 đến hết tháng 05/2022.

302 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan