......

Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2

Tên đề tài: Thử nghiệm lâm sàng nhãn mở, đơn nhóm, đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ứng dụng tế bào gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2.

Cơ quan phê duyệt: Cục Khoa học công nghệ và đào tạo (Bộ Y tế)

Mục tiêu nghiên cứu/Kết quả dự kiến: Đánh giá an toàn và hiệu quả của liệu pháp ghép tế gốc trung mô tự thân từ tủy xương trong điều trị đái tháo đường tuýp 2

Đối tượng nghiên cứu: Bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 thỏa mãn tiêu chuẩn lựa chọn/loại trừ nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: Từ 8/2017 đến 3/2020.

143 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan