Hội nghị Khoa học về Di truyền học

75489-IMG_2699.jpg

Trong khuôn khổ hợp tác với Truờng đại học Salford, Vương Quốc Anh, Viện nghiên cứu Tế bào gốc và Công nghệ gen Vinmec (VRISG) tổ chức một loạt các hội nghị khoa học với nội dung chính về di truyền học, đặc biệt về di truyền học trong phổ tự kỷ.

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc liên tục về lĩnh vực di truyền học, các chia sẻ, đóng góp của TS. Arijit (Salford University) đã đem lại nhiều giá trị quan trọng và mở ra nhiều hướng hợp tác nghiên cứu song phương và đào tạo chuyên ngành giữa VRISG và truờng đại học Salford.

8 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec