//
Châm cứu liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do cảm lạnh có khỏi không?

Châm cứu liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do cảm lạnh có khỏi không?

Cháu 19 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do cảm lạnh khoảng gần 1 tuần thì đi châm cứu. Cháu không bị rơi vãi thức ăn và ù tai đau tai, cho cháu hỏi châm cứu liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do cảm lạnh có khỏi không?