Chủ đề Chấn thương sọ não

Tên gọi khác

Những người có nguy cơ chấn thương sọ não cao nhất bao gồm:

  • Trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh đến 4 tuổi

  • Thanh niên, đặc biệt là những người trong độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi

  • Người lớn từ 60 tuổi trở lên

  • Nam giới ở mọi lứa tuổi