......

Chủ đề Dịch hạch

Tên gọi khác

Các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh dịch hạch bao gồm:

  • Môi trường sống ô nhiễm, không đảm bảo vệ sinh

  • Sống trong các khu vực bệnh dịch hạch lưu hành

  • Thường xuyên tiếp xúc với các loài động vật gặm nhấm

  • Sức đề kháng của cơ thể suy yếu