Chủ đề Giời leo

Tên gọi khác

Các yếu tố làm tăng nguy cơ bị giời leo như:

  • Người cao tuổi, đặc biệt trên 60 tuổi;

  • Những người bị suy giảm hệ miễn dịch;

  • Những bệnh nhân có tiền sử bị thủy đậu.