......

Chủ đề Hẹp eo động mạch chủ

Tên gọi khác
  • Gia đình có người thân mắc các bệnh tắc nghẽn đường ra thất trái bẩm sinh (bao gồm cả hẹp eo động mạch chủ) làm tăng nguy cơ mắc bệnh

  • Hội chứng Turner