Chủ đề Hở van động mạch chủ

  • Tuổi cao

  • Bênh lí tim bẩm sinh, van động mạch chủ hai lá van

  • Tăng huyết áp

  • Tiền sử thấp khớp

  • Có bệnh di truyền: hội chứng Marfan, hội chứng Ehler-Danlos,..