Chủ đề Hodgkin

Tên gọi khác

Các yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Hodgkin bao gồm:

  • Tuổi. Bệnh Hodgkin thường được chẩn đoán ở những người từ 15 đến 30 tuổi và những người trên 55 tuổi.

  • Gia đình có người mắc bệnh bệnh Hodgkin. Có quan hệ huyết thống với người bệnh Hodgkin hoặc ung thư hạch không Hodgkin làm tăng nguy cơ phát triển bệnh Hodgkin.

  • Nam giới. Nam giới có nhiều khả năng phát triển Bệnh Hodgkin hơn nữ giới.

  • Nhiễm virus Epstein-Barr. Những người mắc bệnh do virus Epstein-Barr như tăng bạch cầu đơn nhân nhiễm khuẩn (Mononucleosis) có nhiều khả năng phát triển bệnh Hodgkin hơn so với những người chưa bị nhiễm virus Epstein-Barr.