......

Chủ đề Sốt ve mò

Tên gọi khác

Mò và ấu trùng mò thích sống ở nơi đất xốp, ẩm, mát, trong các khe hang, ven bờ sông suối, nơi râm mát, có bụi rậm và cây thấp có quả hạt để cho thú nhỏ - gặm nhấm lui tới.

Đối tượng nguy cơ có thể bị ấu trùng mò đốt bao gồm:

  • Người sinh hoạt, lao động trong ổ dịch

  • Người phát rẫy làm nương

  • Bộ đội đi dã ngoại

  • Người ngồi hoặc nằm nghỉ trên bãi cỏ, để mũ nón hoặc buộc võng vào gốc cây