Chủ đề Tim bẩm sinh

  • Mẹ bị nhiễm virus khi mang thai

  • Mẹ sinh con khi tuổi cao

  • Mẹ bị đái tháo đường

  • Bố mẹ bị bệnh lí tim bẩm sinh

  • Mẹ mắc bệnh hệ thống: Lupus ban đỏ hệ thống