Chủ đề U màng não

Tên gọi khác
  • U màng não xảy ra nhiều hơn ở nữ giới
  • Có mối liên quan giữa u màng não và ung thư vú
  • Có mối liên quan giữa thai kỳ, chu kỳ kinh nguyệt và sự phát triển của u màng não