Chủ đề Ung thư túi mật

Tên gọi khác
  • Các bệnh nhân có tiền sử sỏi mật, đặc biệt là sỏi mật tái phát nhiều lần
  • Bệnh nhân có tiền sử polyp túi mật
  • Người hút thuốc lá
  • Người nghiện rượu
  • Người có người thân trong gia đình bị ung thư túi mật