Chủ đề Vỡ tử cung

  • Sản phụ có tiền sử mổ lấy thai trong lần mang thai kế tiếp có nguy cơ vỡ tử cung do vết mổ cũ

  • Sản phụ có khung chậu và tử cung bất thường

  • Sản phụ có tiền sử đẻ con có ngôi bất thường (ngôi ngược, ngôi ngang)

  • Sản phụ có các bệnh lý nội khoa trong lúc mang thai