Hình ảnh của Bàn tay

Vị trí của Bàn tay

Bàn tay nằm ở cuối một cánh tay là một bộ phận quan trọng nhất của con người có chức năng cầm nắm, hỗ trợ cho các hoạt động đơn giản (như nắm một vật thể lớn) hoặc các hoạt động phức tạp hơn (như nhặt một viên sỏi nhỏ). Mỗi người có hai bàn tay. Mỗi bàn tay có 5 ngón tay. Các ngón tay là nơi tập trung dày đặc các dây thần kinh nhận nhiều phản hồi xúc giác và là nơi định vị lớn nhất trên cơ thể người. Vì vậy, ý thức liên lạc của con người liên hệ mật thiết với hai bàn tay. Mỗi bàn tay được điều khiển bởi một bán cầu não đối lập như bàn tay phải được bán cầu não trái chỉ huy và ngược lại nên việc thuận tay nào cũng phản ánh rất rõ đặc điểm của cá nhân mỗi người.