......

Bao quy đầu có chức năng gì?

Hình ảnh của Bao quy đầu

Vị trí của Bao quy đầu

Trong giải phẫu nam giới, bao quy đầu là phần da mỏng bọc toàn phần hay một phần của dương vật.