Dây thần kinh sọ não gồm những loại nào?

Hình ảnh của Dây thần kinh sọ não

Vị trí của Dây thần kinh sọ não

Hệ thần kinh con người gồm hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên. Hệ thần kinh trung ương gồm não bộ và tủy gai. Hệ thần kinh ngoại biên gồm 31 đôi thần kinh gai sống, cách hạch thần kinh ngoại biên và 12 đôi thần kinh sọ não.

12 dây thần kinh sọ não là các dây thần kinh xuất phát từ não, sợi trục của các đôi thần kinh này kéo dài khỏi não bộ chi phối nhiều bộ phận khác nhau trong cơ thể. Tên 12 đôi dây thần kinh sọ não gồm:

 • Dây thần kinh khứu giác (I)

 • Dây thần kinh thị giác (II)

 • Dây thần kinh vận nhãn (III)

 • Dây thần kinh ròng rọc (IV)

 • Dây thần kinh sinh ba (V)

 • Dây thần kinh vận nhãn ngoài (VI)

 • Dây thần kinh mặt (VII)

 • Dây thần kinh tiền đình- ốc tai (VIII)

 • Dây thần kinh thiệt hầu (IX)

 • Dây thần kinh lang thang (X)

 • Dây thần kinh phụ (XI)

 • Dây thần kinh hạ thiệt (XII)

12 dây thần kinh sọ não phân ra làm ba loại:

 • Các dây thần kinh số V, VII, IX, X  là các dây thần kinh hỗn hợp.

 • Các dây I, II, VIII là các dây thần kinh cảm giác.

 • Các dây III, IV, VI, XI, XII là các dây thần kinh vận động.