Dây thần kinh thẹn nằm ở đâu?

Hình ảnh của Dây thần kinh thẹn

Vị trí của Dây thần kinh thẹn

Thần kinh thẹn là thần kinh đi từ vùng khung chậu tới chi phối cảm giác của vùng hậu môn, cơ quan sinh dục ngoài và đáy chậu (vùng da giữa cơ quan sinh dục ngoài và hậu môn). Thần kinh thẹn cũng kiểm soát một số cơ của hậu môn và bàng quang.

Tình trạng chèn dây thần kinh thẹn gây khó chịu, lo lắng nhưng có thể điều trị được với nhiều phương pháp khác nhau.

Chèn ép dây thần kinh thẹn rất khó chịu và gây lo lắng, nhưng luôn có trợ giúp điều trị và có nhiều phương pháp điều trị bệnh.