......

Hình ảnh của Kết tràng

Vị trí của Kết tràng

 Đại tràng là phần cuối cùng của ống tiêu hoá, có hình chữ U úp ngược. Đại tràng có chức năng tiếp nhận các thức ăn không tiêu hoá được ở dạ dày và ruột non như chất xơ…, mặt khác, một số vi sinh vật ở đại tràng có thể sản xuất các vitamin cho cơ thể, hấp thụ nước và tạo nên khuôn phân để thải ra ngoài. Ở người, đại tràng dài khoảng 1.5-2m và bao gồm 3 phần chính: manh tràng, kết tràng và trực tràng.

   Kết tràng là phần chính của đại tràng, giới hạn phía trên với manh tràng, giới hạn dưới với trực tràng, có hình chữ U ngược, ôm lấy hỗng tràng và hồi tràng. Kết tràng được chia làm 4 phần: kết tràng lên, kết tràng ngang, kết tràng xuống và kết tràng sigma. 

    Kết tràng lên bắt đầu từ manh tràng đi lên, dọc theo bên phải ổ bụng cho đến khi gặp gan, vị trí uốn cong đó gọi là đại tràng góc gan. Tiếp theo là kết tràng ngang, đi ngang qua ổ bụng. Khi tiếp giáp với lách ở bên trái nó quay xuống để tạo thành kết tràng xuống, vị trí uốn cong đó gọi là đại tràng góc lách. Cuối cùng, kết tràng đi vào khung chậu, có hình chữ S gọi là kết tràng sigma.