......

Răng cửa nào thường mọc trước?

Hình ảnh của Răng cửa

Vị trí của Răng cửa

Thông thường, khi được 6 tháng tuổi, trẻ sẽ mọc chiếc răng sữa đầu tiên. Trước khi lên 3 tuổi, phần lớn trẻ sẽ mọc đủ 20 chiếc răng sữa, chia đều ở hai hàm, 10 răng ở hàm trên, 10 răng ở hàm dưới.

Răng cửa là răng nào? Răng cửa là các răng ở phía trước, chiếm vị trí trung tâm của hàm, có 4 răng cửa trên và 4 răng cửa dưới. Răng cửa nào mọc trước? Răng của trẻ sẽ được mọc theo một thứ tự nhất định. Răng cửa là những răng mọc sớm nhất trên cung hàm.

  • Hai răng cửa dưới là các răng mọc đầu tiên khi trẻ được 6-10 tháng tuổi.

  • Tiếp theo, sẽ là sự xuất hiện của hai răng cửa trên.

  • Các răng mọc tiếp theo thứ tự lần lượt là: hai răng cửa phía trên (hàm trên lúc này sẽ có bốn răng cửa), hai răng cửa phía dưới, hai răng hàm phía trên (mọc cách một vị trí so với bốn răng cửa trên), hai răng hàm phía dưới (cũng mọc cách một vị trí so với bốn răng cửa dưới), hai chiếc răng nanh hàm trên mọc lấp đầy vị trí trống, hai răng nanh hàm dưới, các răng hàm phía trong mọc để hoàn thiện bộ răng sữa.

Đến thời kỳ thay răng, chân răng sữa sẽ lung lay và rụng. Răng sữa sẽ được thay thế dần bằng răng vĩnh viễn. Do răng sữa nào mọc trước sẽ bị rụng trước, nên răng cửa là những răng bị rụng và thay thế đầu tiên.