Răng hàm ở người có gì đặc biệt?

Hình ảnh của Răng hàm

Vị trí của Răng hàm

Trẻ em có bộ răng sữa gồm 20 chiếc. Bắt đầu từ khoảng năm 6 tuổi, răng sữa sẽ bắt đầu bị thay thế bằng răng vĩnh viễn. Người trưởng thành có bộ răng vĩnh viễn gồm 32 chiếc, được chia đều cho các cung hàm.

Răng hàm là gì?

Răng hàm  (hay còn gọi là răng cối) là các răng mọc ở trong cùng của hàm, giúp bảo vệ xương hàm và bảo vệ bộ nhai. Răng hàm có vị trí mọc trong hai răng cửa (vị trí số 1,2) và 1 răng nanh (vị trí số 3). Mỗi phần tư hàm sẽ có hai răng hàm nhỏ (vị trí 4,5) và 3 răng hàm lớn (vị trí 6,7,8).

Răng hàm có mọc lại hay không? Răng hàm thay mấy lần? Răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ thứ hai là các răng vĩnh viễn, mọc thay thế cho các răng hàm sữa. Ba răng hàm lớn (răng hàm lớn thứ nhất, răng hàm lớn thứ hai, răng hàm lớn thứ ba), đây là các răng vĩnh viễn tự mọc lên mà không qua quá trình thay răng sữa. Đặc biệt răng hàm lớn thứ nhất còn gọi là “răng sáu tuổi mọc” (vị trí số 6 theo sơ đồ), răng này mọc lên rất sớm, cùng tồn tại với răng sữa nên dễ nhầm lẫn với răng sữa và không chăm sóc đúng mức. Các răng hàm vĩnh viễn khi bị mất đi sẽ không mọc lại.