Răng nanh có chức năng gì?

Hình ảnh của Răng nanh

Vị trí của Răng nanh

Bộ răng vĩnh viễn ở người trưởng thành gồm 32 chiếc, chia đều cho hàm trên và hàm dưới. Ở mỗi phần tư hàm gồm có: hai răng cửa, một răng nanh, hai răng hàm nhỏ và ba răng hàm lớn.

Theo liên đoàn nha khoa quốc tế (FDI), ta có sơ đồ 4 vùng của bộ răng vĩnh viễn như hình bên:

Răng nanh nằm ở vị trí nào? Răng nanh ở người thuộc nhóm răng phía trước, nằm ở vị trí thứ 3 tính từ răng cửa của mỗi bên hướng vào trong. Theo sơ đồ vùng răng trên, răng nanh là răng được đánh số thứ tự thứ 3. Răng nanh là một răng có cấu trúc khác biệt và là một trong những răng đóng vai trò quan trọng nhất trên cung hàm.