Tĩnh mạch có vai trò gì?

Hình ảnh của Tĩnh mạch

Vị trí của Tĩnh mạch

Tĩnh mạch là gì? Tĩnh mạch hay còn gọi là ven, là mạch máu thuộc hệ tuần hoàn trong cơ thể, có vai trò vận chuyển máu từ các mao mạch có lượng oxy thấp trở về tim. Đôi khi các vấn đề về tĩnh mạch có thể xảy ra, phổ biến nhất là do cục máu đông hoặc khiếm khuyết tĩnh mạch.

Tĩnh mạch có thể được phân thành bốn loại chính: tĩnh mạch phổi, hệ thống, bề mặt và tĩnh mạch sâu.

  • Các tĩnh mạch phổi mang máu oxy từ phổi đến tâm nhĩ trái của tim.

  • Các tĩnh mạch hệ thống đưa máu bị thiếu oxy từ phần còn lại của cơ thể về tâm nhĩ phải của tim.

  • Các tĩnh mạch nông nằm gần bề mặt da và không nằm gần động mạch tương ứng.

  • Các tĩnh mạch sâu nằm sâu bên trong mô cơ và thường nằm gần một động mạch tương ứng có cùng tên.