Một số thông tin cần biết về virus HBV

Hình ảnh của Virus HBV

Vị trí của Virus HBV

Virus HBV là gì? Đó là virus thuộc họ Hepadnaviridae, có gen di truyền ADN chuỗi kép với kích thước 27 nm.