......

Bác sĩ chuyên khoa II Cao Thị Thanh

Giới thiệu

Bác sĩ Thanh đã có thời gian công tác 25 năm trong điều trị các bệnh lý Nhi sơ sinh trong đó 23 năm làm tại khoa sơ sinh bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ( có kinh nghiệm về hồi sức sơ sinh tại phòng mổ/phòng đẻ + nuôi dưỡng trẻ sinh non muộn ( 34 tuần - 37 tuần), 02 năm làm tại Phòng khám yêu cầu bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Hiện bác sĩ Thanh đang làm việc tại khoa Nhi - Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng

Chức vụ

Bác sĩ Nhi

Kinh Nghiệm
  • Từ năm 1991-2015: Bác sĩ sơ sinh khoa sơ sinh Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
  • Năm 2016: Bác sĩ Khám bệnh nhi, khoa yêu cầu Bệnh viện trẻ em Hải Phòng
  • Từ 04/12/2017: Bác sĩ Nhi – Sơ sinh tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng
Sách, báo, công trình nghiên cứu

“Nghiên cứu tỷ lệ mắc và các yếu tố liên quan đến bệnh võng mạc trẻ đẻ non'' tại khoa sơ sinh bệnh viện phụ sản Hải Phòng trong năm 2011

Chuyên khoa
Dịch vụ
  • Hồi sức sơ sinh tại phòng mổ/phòng đẻ
  • Nuôi dưỡng trẻ sinh non muộn
  • Khám chuyên khoa nội nhi tại phòng khám ngoại trú
Quá trình đào tạo
  • Năm 1984-1990: Tốt nghiệp chuyên khoa Nội nhi trường Đại học Y Hà Nội (cơ sở 2 Hải Phòng)
  • Năm 2002-2004: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa I, Nhi khoa, Đại học y Hải Phòng
  • Từ năm 2010-2012: Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa II, chuyên ngành sơ sinh Đại học Y Hà Nội và có chứng chỉ “ hồi sức sơ sinh nâng cao “ 25/5/2018
Thành viên của các tổ chức
Ngôn ngữ