......

Tiến sĩ, Bác sĩ Jean Clement Sage

Giới thiệu

Bác sĩ Jean Clément Sage là một trong những chuyên gia hàng đầu về thụ tinh ống nghiệm tại Pháp. Ông là người đồng sáng lập và là thành viên điều hành của rất nhiều tổ chức như: Trung tâm PMA Grenoble Belledonne, Hiệp hội y học sinh sản và Cơ quan Thụ tinh ống nghiệm Pháp. Tiến sĩ hiện đang là Chuyên gia hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Chức vụ

Chuyên gia hỗ trợ sinh sản

Kinh Nghiệm

Bác sĩ Trung tâm hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu

Năm 1989 - Đến nay: Xuất bản rất nhiều ấn phẩm về công nghệ thụ tinh nhân tạo

Chuyên khoa
Dịch vụ

Khám và tư vấn – thực hiện các thủ thuật thụ tinh ống nghiệm

Ngôn ngữ