Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương

Giới thiệu

TS.BS Phạm Thị Việt Hương có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ung bướu. Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, bà là tác giả của gần 30 ấn phẩm sách báo và nghiên cứu khoa học có nhiều ứng dụng thực tế và hiệu quả cao.

Bác sĩ Phạm Thị Việt Hương đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ghép tế bào gốc tạo máu tự thân và đồng loài cho những bệnh nhân mắc u lymho Hodgkin, không Hodgkin, đa u tủy, bạch cầu cấp dòng tủy, bạch cầu cấp dòng lympho, và một số bệnh có chỉ định khác.

Bác sĩ Hương nhận học hàm Tiến sĩ Y khoa vào năm 2016, bà cũng từng tham gia các hội đồng chuyên môn, hội thảo, các khóa đào tạo chuyên sâu về huyết học, ung thư tại Mỹ, Đức, Úc, Singapore, Thuỵ Điển. Bà đã cống hiến nhiều năm sự nghiệp cho sự phát triển của các hiệp hội Y tế như Chi hội Ung thư trẻ em Việt Nam, Hội Ung thư Việt Nam, Hội Nhi Khoa Việt Nam.

Hiện nay, TS. BS Phạm Thị Việt Hương giữ chức vụ Bác sĩ Nội Ung bướu - Khoa Y học tái tạo và Trị liệu tế bào - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Chức vụ

Bác sĩ Huyết học – Ung thư

Kinh Nghiệm
 • 2000 - 12/2019: Công tác tại khoa Nhi, Bệnh viện K Trung Ương

 • 2020 - đến nay: Bác sĩ Huyết học - Ung thư, khoa Ghép tế bào gốc - Trung tâm Y học Tái tạo và Trị liệu tế bào, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

Sách, báo, công trình nghiên cứu
 • Treatment results of childhood disseminated non-Hodgkin’s lymphomas in National Cancer Hospital from 6/2000 to 10/2008-Hematology meeting reports 2009; 3 (issue 5) -NSSN 1970-7339, 3rd International Symposium on Childhood, Adolescent and Young Adault Non-Hodgkin’s Lymphoma, Frankfurt, Germany, June 11-13, 2009- Owned and Published by the Ferrata, Storti-Foundation, Pavia, Italy

 • Treatment Results of children with Acute lymphoblastic leukemia at the National Cancer Hospital Viet nam 2000 to 2011, Abstract No 16, 6th St. Jude-Viva Forum in pediatric oncology 2012, Singapore: Malignancies in Children, pp 183

 • Obstructive Jaundice due to a pancreatic Mass: A rare presentation of Acute Lymphoblastic Leukaemia in children, Journal of Blood Disorders and transfusion, volume 9, July 2018

 • Extramedullary Myeloidsarcoma in children presenting with pancreatic tumor, Journal of Blood Disorders and transfusion, volume 9, July 2018

 • Nhân ba trường hợp u lympho ác tính không Hodgkin ở dạ dày được điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện K - Tạp chí Y học thực hành số 431/2002 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 10/2012 - Bộ Y tế xuất bản

 • Nhận xét tình trạng u lympho ác tính không Hodgkin thâm nhiễm tủy xương và chuyển thể bạch cầu lympho cấp tại Bệnh viện K Trung Ương (2000 - 2001) - Tạp chí Y học thực hành số 431/2002 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 10/2012 - Bộ Y tế xuất bản

 • Kết quả bước đầu tiêm hóa chất nội tủy kết hợp điều trị u lympho ác tính không Hodgkin nguy cơ thâm nhiễm thần kinh trung ương - Hội thảo hàng năm thành phố Hồ Chí Minh 10/2005

 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin giai đoạn III, IV ở trẻ em tại Bệnh viện K (6/2000 - 6/2008) - Tạp chí ung thư học Việt Nam số 01-2008 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 25 - 26/9/2008 - Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Nhân một trường hợp u lympho ác tính không Hodgkin biểu hiện ở hốc mắt - Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh chuyên đề Ung bướu học, Hội thảo Phòng chống ung thư thành phố Cần Thơ 2009, phụ bản của tập 13, số 5, 2009 - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

 • Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh Hodgkin ở trẻ em tại khoa Nhi - Bệnh viện K - Tạp chí Ung thư học Việt Nam số 01-2008 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 25 - 26/9/2008 - Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Đánh giá đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh Hodgkin ở trẻ em tại khoa Nhi - Bệnh viện K - Tạp chí Ung thư học Việt Nam số 01-2008 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 25 - 26/9/2008 - Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Nhân một trường hợp u túi noãn hoàng nguyên phát ở trung thất - Tạp chí Ung thư học Việt Nam số 01-2008 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 25 - 26/9/2008 - Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Theo dõi bệnh nhi bơm hóa chất vào khoang nội tủy tại khoa Nhi - Bệnh viện K - Tạp chí Ung thư học Việt Nam số 01-2008 - Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư 25 - 26/9/2008 - Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Kết quả điều trị bước đầu bệnh bạch cầu lympho cấp ở trẻ em tại bệnh viện K từ 4/2006 đến 7/2008 - Tạp chí Nghiên cứu y học, phụ trương 57 (4) 2008 - Số đặc biệt Hội nghị Nhi khoa Việt Úc lần thứ VI - Bộ Y tế Đại học Y Hà Nội 2008

 • Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ULAKH trẻ em và kết quả điều trị ULAKH giai đoạn III/IV bằng phác đồ NHL BFM 90 tại Bệnh viện K

 • Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả của phác đồ EC trong điều trị bảo tồn bệnh u nguyên bào võng mạc tại Bệnh viện K - Tạp chí Ung thư học Việt Nam số 1-2009 số chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập Bệnh viện K 1969 - 2009 - Hội Ung thư học Việt Nam

 • Kết quả điều trị bệnh bạch cầu lympho cấp ở trẻ em tại Bệnh viện K từ 4/2006 đến 8/2010 - Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 1-2010, Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 15, Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Kết quả điều trị bệnh bạch cầu lympho cấp ở trẻ em tại bệnh viện K từ 4/2006 đến 8/2010 - Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 1-2010, Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 15, Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Liên quan giữa mô bệnh học theo phân loại WHO 2001 và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u lympho ác tính không Hodgkin trẻ em, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 1/2012, Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 16, ngày 25 - 26/10/2012, Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Liên quan giữa mô bệnh học theo phân loại WHO 2001 và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u lympho ác tính không Hodgkin trẻ em, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 1/2012, Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 16, ngày 25 - 26/10/2012, Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Liên quan giữa mô bệnh học theo phân loại WHO 2001 và một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng u lympho ác tính không Hodgkin trẻ em, Tạp chí Ung thư học Việt Nam, số 1/2012, Hội thảo Quốc gia phòng chống ung thư lần thứ 16, ngày 25 - 26/10/2012, Hội Phòng chống ung thư Việt Nam

 • Kết quả điều trị u nguyên bào võng mạc trẻ em tại Bệnh viện K từ 6/2005 – 6/2007, Tạp chí Nhi khoa Tập 6, số 6, tháng 12, 2013

 • Nghiên cứu kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin ở trẻ em giai đoạn III + IV bằng phác đồ NHL - BFM 90 tại Bệnh viện K

 • Nghiên cứu kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin ở trẻ em giai đoạn III + IV bằng phác đồ NHL - BFM 90 tại bệnh viện K

Sách đã viết và được xuất bản:

 • U nguyên bào võng mạc. Sách giáo khoa NHI KHOA (text book of Pediatrics), Hội Nhi khoa Việt Nam - Nhà xuất bản y học 2016

 • U thần kinh đệm trẻ em. Ngoại Nhi lâm sàng. Bộ môn Ngoại nhi – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh – Nhà xuất bản y học, 2018

Tham gia các hội đồng chuyên môn:

 • Điều phối viên, đoàn chủ tọa Khóa học, Hội đồng khối u đặc trong Ung thư nhi, được tổ chức tại Bệnh viện Huế từ ngày 25 tháng 8 năm 2016
 • Tham gia Chủ tịch đoàn phiên Ung thư trẻ em, Hội nghị Ung thư hàng năm tại Bệnh viện Ung thư Huế tháng 8 năm 2016
 • Tham gia Chủ tịch đoàn phiên Ung thư trẻ em, Hội nghị Ung thư hàng năm tại Bệnh viện Ung thư Huế tháng 8 năm 2017
 • Tham gia Chủ tịch đoàn phiên Ung thư trẻ em, Hội nghị Ung thư hàng năm tại Bệnh viện Ung thư Huế tháng 8 năm 2018
 • Tham gia Chủ tịch đoàn phiên Ung thư trẻ em, Hội nghị Ung thư hàng năm tại Bệnh viện Ung thư Huế tháng 8 năm 2019
 • Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Ung thư – Đại học Y Hà Nội
 • Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Ung thư – Đại học Y Dược Hải Phòng

Các Hội nghị Quốc tế tham dự:

 • Hội nghị quốc tế
 • Hội nghị U lympho không Hodgkin trẻ em, thanh niên và người lớn trẻ lần thứ 3, ngày 11 - 13, tháng 6, 2008 tại Frankfurt, Đức
 • Tham dự diễn đàn thường niên 5, 6, 7, 9, 10, St Jude Viva của Hiệp hội Ung thư Trẻ em Quốc tế tại Singapore (2011, 2012, 2013, 2015, 2016)
 • Tham dự hội nghị MASPHO tại Kular Lumpur, Malaysia, 2011
 • Tham dự hội nghị SIOP (Hiệp hội Ung thư trẻ em thế giới) lần thứ 45 vào ngày 25 - 28, tháng 9 năm 2013 tại Hồng Kông
 • Tham dự hội nghị SIOP (Hiệp hội Ung thư trẻ em thế giới) lần thứ 47 vào ngày 8 - 11, tháng 10 năm 2015 tại Nam Phi
 • Tham dự Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu các chuyên gia huyết học năm 2018 tại Sydney, Australia, ngày 13 đến 14 tháng 7 năm 2018 và được báo cáo (oral presentation) phiên thảo luận chính yếu
Dịch vụ
 • Các loại ung thư trẻ em và người lớn, đặc biệt là u lympho

 • Khám, chẩn đoán, điều trị, tư vấn các bệnh ung thư trẻ em

 • Khám, chẩn đoán, điều trị, tư vấn các bệnh ác tính của hệ tạo huyết như u lympho, bạch cầu cấp, loạn dưỡng tủy, bạch cầu mạn…

 • Khám, chẩn đoán, điều trị, tư vấn u não, các bệnh ác tính của hệ thần kinh trung ương như glioma, medulloblastoma, u tế bào mầm thần kinh trung ương, các khối u phôi, các khối u lympho nguyên phát ở thần kinh trung ương

 • Tư vấn tâm lý cho người bệnh mắc các bệnh ác tính

 • Tư vấn chăm sóc người bệnh ung thư và gia đình, người thân

 • Tư vấn cách vượt qua áp lực tâm lý, tình cảm khi mắc bệnh ung thư

Quá trình đào tạo
 • Năm 1996: Tốt nghiệp chuyên khoa Nhi tại Đại học Y Hà Nội

 • Năm 2008: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ung thư tại Đại học Y Hà Nội

 • Năm 2009: Tham dự và có các báo cáo tại hội nghị quốc tế như Hội nghị lần thứ 3 chuyên về U lympho ác tính không Hodgkin trẻ em, thanh niên và người lớn trẻ, tổ chức ở Frankfurt, Đức

 • Năm 2014: Nhận học bổng học chuyên sâu huyết học và ung thư trẻ em tại trường Đại học Texas, Hoa Kỳ

 • Năm 2016: Bảo vệ thành công xuất sắc luận án Tiến sĩ với đề tài “Nghiên cứu kết quả điều trị u lympho ác tính không Hodgkin giai đoạn III+IV bằng phác đồ NHL - BFM 90 ở trẻ em tại bệnh viện K” và nhận học hàm tiến sĩ y khoa

 • Năm 2017: Nhận học bổng học Chương trình u não toàn cầu, theo học chương trình chuyên sau về u não và các bệnh lý thần kinh trẻ em tại trường Đại học Alabama, Birmingham, Hoa Kỳ

 • Năm 2018: Tham gia và có báo cáo phiên Keynote ở Hội nghị thượng đỉnh các chuyên gia huyết học, tổ chức ở Sydney, Úc

 • Học chăm sóc giảm nhẹ và tâm lý ung thư tại Trung tâm Ung bướu quốc gia Singapore

 • Học Huyết học và ung thư trẻ em với giảng viên trường Đại học Lund - Thụy Điển - Dự án Ung thư trẻ em Việt Nam Thụy Điển 8 năm

 • Học huyết học và các ung thư hệ tạo huyết tại Đại học Texas, Mỹ

 • Học u não và các bệnh lý thần kinh tại Bệnh viện Alabama, Đại học Birmingham, Mỹ

Khách hàng đánh giá Bác sỹ Phạm Thị Việt Hương:  0 lượt

Điểm trung bình mức độ hài lòng của khách hàng hiển thị bên dưới được lấy từ khảo sát trải nghiệm khách hàng độc lập của phòng Quản lý chất lượng.

Các câu trả lời được đo trên thang điểm từ 1 đến 5 với 5 là điểm tốt nhất tương đương với mức “Rất tốt”.

Các ý kiến nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến khách quan của khách hàng.

 

Hiện không có nhận xét về bác sĩ này.

Chọn bác sĩ và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn bác sĩ, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số trong Hotlines.