Hướng dẫn thực hiện ủy quyền sao y Hồ sơ bệnh án

Để thuận tiện cho Quý Khách hàng có nhu cầu sao y Hồ sơ bệnh án trong trường hợp không trực tiếp đến Bệnh viện mà ủy quyền cho người khác đến. Dưới đây, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec xin hướng dẫn thực hiện ủy quyền sao y Hồ sơ bệnh án.

Chi tiết như sau:

  • Bước 1: Điền các thông tin vào mẫu giấy ủy quyền, ký xác nhận và xin xác nhận có quan nhà nước có thẩm quyền (Phường, xã)
  • Bước 2: Người được ủy quyền điền thông tin vào mẫu Đơn xin sao y bệnh án, các nội dung cần sao y
  • Bước 3: Mang giấy ủy quyền và Đơn xin sao y bệnh án đến quấy tiếp đón của bệnh viện Vinmec để được hướng dẫn

Để tải các tài liệu, Quý Khách vui lòng truy cập:

Giấy ủy quyền

.

Đơn xin sao y bệnh án (Dành cho người giám hộ hoặc người được ủy quyền)
Bài viết này được viết cho người đọc tại Sài Gòn, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Nha Trang, Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng.

14.2K

Dịch vụ từ Vinmec