......

Chọc hút tế bào tuyến giáp

Hình ảnh Chọc hút tế bào tuyến giáp

Tổng quan về Chọc hút tế bào tuyến giáp

  • Tên khoa học: Chọc hút tế bào tuyến giáp

  • Tên thường gọi: Chọc hút tế bào tuyến giáp

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Chọc hút tế bào tuyến giáp là thủ thuật đưa một kim nhỏ qua da vùng cổ vào khối u của tuyến giáp để hút lấy dịch hoặc tế bào tuyến giáp. Kỹ thuật được tiến hành khi bệnh nhân chẩn đoán có u tuyến giáp (đơn nhân hoặc đa nhân) và có xét nghiệm hormon tuyến giáp (FT4 và TSH) trong giới hạn bình thường.