......

Điều trị ung thư bằng tế bào gốc

Hình ảnh Điều trị ung thư bằng tế bào gốc

Tổng quan về Điều trị ung thư bằng tế bào gốc

  • Tên khoa học: Điều trị ung thư bằng tế bào gốc

  • Tên thường gọi: Ghép tủy

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật:

Quá trình hóa trị hoặc xạ trị thường giết chết các tế bào gốc trong tủy xương giúp sản sinh ra máu. Chính vì thế, việc cấy ghép tế bào gốc trong điều trị ung thư giúp cơ thể của bệnh nhân có thể tái tạo lại các tế bào máu. Cấy ghép tế bào gốc hay còn gọi là ghép tủy là quá trình thay thế các tế bào máu gốc bất thường của một người bằng những tế bào máu gốc khỏe mạnh từ người khác (người hiến tặng). Tế bào gốc được truyền vào bằng đường tĩnh mạch, sau đó di chuyển trong mạch máu và tìm đến với tủy xương, phát triển và tạo các tế bào máu cần thiết cho cơ thể.