......

Hình ảnh Ghép gan

Tổng quan về Ghép gan

  • Tên khoa học: Ghép gan

  • Tên thường gọi: Ghép gan

  • Mô tả sơ bộ kỹ thuật: 

Ghép gan là một phẫu thuật mà bác sĩ thay thế gan bệnh bằng gan lành khỏe mạnh, từ người cho sống hoặc từ nguồn hiến chết não. Trong hầu hết chỉ định, ghép gan là phương cách duy nhất đem lại sự sống cũng như kéo dài thời gian sống thêm hiệu quả nhất cho bệnh nhân mắc các bệnh gan.