......
Bà bầu 34 tuần mắc thủy đậu có nguy hiểm không?

Bà bầu 34 tuần mắc thủy đậu có nguy hiểm không?

Em đang mang bầu 34 tuần, em bị mắc thủy đậu. Xin hỏi bác sĩ bà bầu 34 tuần mắc thủy đậu có nguy hiểm không? Cảm ơn bác sĩ tư vấn.