......
Sau khi mổ vỡ tử cung và rau cài răng lược bao lâu có thể mang thai tiếp?

Sau khi mổ vỡ tử cung và rau cài răng lược bao lâu có thể mang thai tiếp?

Chào bác sĩ! Thưa bác sĩ, em sinh bé đầu được 6 năm thì em lại có bầu tiếp nhưng do không thể giữ bé lại nên em đã kích đẻ non lúc 16 tuần để bỏ bé, và em bị vỡ tử cung và rau cài răng lược, phải tiến hành mổ để khâu tử cung. Vậy bác sĩ cho em hỏi, sau khi mổ vỡ tử cung và rau cài răng lược bao lâu có thể mang thai tiếp ạ? Cảm ơn bác sĩ!