......
Phụ nữ sinh mổ 10 ngày ăn hải sản được không?

Phụ nữ sinh mổ 10 ngày ăn hải sản được không?

Xin hỏi bác sĩ phụ nữ sinh mổ 10 ngày ăn hải sản được không? Cảm ơn bác sĩ tư vấn.