......

Vinmec Đà Nẵng báo cáo kết quả tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2021

Vinmec Đà nẵng

Tóm tắt kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2021:

  1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 Tiêu chí
  2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%
  3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 383 (Có hệ số: 411)
  4. Điểm số trung bình các tiêu chí: 4.62

Báo cáo đầy đủ và chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

1.1K

Bài viết liên quan