......

Vinmec Nha Trang báo cáo kết quả kiểm tra 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2020

TÓM TẮT KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

  1. Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí
  2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 98%
  3. Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 363 điểm
  4. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.08 điểm

Báo cáo đầy đủ và Chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY

13 lượt đọc

Bài viết liên quan