Buổi sinh hoạt khoa học Chuyên ngành sản: Cập nhật kiến thức chăm sóc điều trị sản khoa

Nhằm mục đích cập nhật và nâng cao năng lực chuyên môn cho Hộ sinh và điều dưỡng chuyên ngành Sản về theo dõi và phát hiện bất thường tim thai, cơn co tử cung trên máy Monitor. Trung tâm sức khỏe phụ nữ bệnh viện Vinmec Times City tổ chức buổi sinh họat khoa học với chủ đề “Ca lâm sàng suy thai, cách phát hiện và xử trí thông qua theo dõi CTG”.

Mục tiêu đầu ra của chương trình đào tạo

  • Trình bày được kiến thức cập nhật trong thực hành theo dõi CTG.
  • Trình bày được các bước cơ bản trong phân tích CTG và cách xử trí các bất thường tương ứng thể hiện trên CTG.
  • 100% NVYT tham dự đạt kết quả Post-test trên 80%.

1.Thời gian

(Học viên lựa chọn 1 trong 2 buổi)

Buổi 1: 15h00 - 17h00 ngày 21 /06/2024.

Buổi 2: 15h00 - 17h00 ngày 27 /06/2024.

2.Địa điểm: Hội trường tầng 7 - Bệnh viện Vinmec Times City.

- Online qua Team với các Bệnh viện khác trong hệ thống Y tế Vinmec

3.Báo cáo viên:

NHS. Nguyễn Bích Hạnh - HST TTSKPN (Chủ trì)

NHS. Nguyễn Thị Mỹ Xuân – NHS (Báo cáo viên)

4.Số lượng tham gia dự kiến: 40 người/buổi trực tiếp và 70 online qua Team.

Đối tượng tham gia: Điều dưỡng, nữ hộ sinh các khu vực nội trú thuộc TTSKPN bắt buộc tham gia 100%. Điều dưỡng, nữ hộ sinh các khu vực ngoại trú thuộc TTSKPN tham gia tối thiểu 50%, NVYT các khoa khác (điều dưỡng Cấp cứu, HSCC...) khuyến khích tham gia.

5.Quyền lợi: Học viên được cấp chứng chỉ CME 1.5 giờ tín chỉ theo mã C26.17 sau đào tạo. Giảng viên được cấp chứng chỉ 2 giờ tín chỉ cho mỗi buổi đào tạo.

Lưu ý: Đề nghị các cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện Vinmec Times City quan tâm và thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký học với phòng đào tạo trước ngày 20/06/2024.

Qua link: https://forms.office.com/r/T8aWZ3CuV7 hoặc QR code:

qr

5 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec