......

Chương trình kiến tập tại bệnh viện Alfred – Australia

Nhằm tạo điều kiện cho Dược sĩ có cơ hội tiếp cận, quan sát và học hỏi các tiến bộ trong quản lý sử dụng thuốc, tháng 2-3/2019, Vinmec đã cử Dược sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phương Khanh tham gia Chương trình Kiến tập tại bệnh viện Alfred (Australia).

Australia là một trong những quốc gia có hoạt động dược lâm sàng (quản lý sử dụng thuốc) rất phát triển. Hoạt động của dược lâm sàng tại Australia chú trọng tới sự tương tác giữa người bệnh và dược sĩ lâm sàng. Đây là môi trường quan sát và học hỏi thực tiễn lý tưởng dành cho Dược sĩ Vinmec.

Bác sĩ tham gia đào tạo: Dược sĩ, Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phương Khanh - Dược sĩ lâm sàng Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park.

Giảng viên đào tạo: Giáo sư Michael Dooley, Giám đốc Dược Bệnh viện Alfred (Australia).

Hình thức đào tạo: Kiến tập.

Nội dung được đào tạo:

  • Kiến tập hoạt động Dược lâm sàng tại khoa ICU, Tim mạch, Truyền nhiễm bao gồm các nội dung: đi buồng đa chuyên khoa, khai thác tiền sử dùng thuốc, quản lý thuốc cho người bệnh nội trú, tư vấn sử dụng thuốc cho người bệnh xuất viện.
  • Kiến tập hoạt động tại các tiểu ban an toàn thuốc ADR, ME, thông tin thuốc, quản lý sử dụng thuốc kháng đông, thuốc kháng sinh...

Ứng dụng trong thực tế:

Vận dụng những kiến thức đã thu thập được qua quá trình kiến tập tại Australia để triển khai hoạt động tương tự ở Vinmec Central Park, bao gồm: tham gia đi buồng đa chuyên khoa, khai thác tiền sử dùng thuốc, theo dõi nồng độ thuốc trong máu nhằm tối ưu hóa điều trị, tư vấn người bệnh xuất viện, xây dựng chương trình quản lý sử dụng kháng sinh.

Kiến tập tại bệnh viện Alfred – Australia
Kiến tập nhằm tạo điều kiện cho Dược sĩ có cơ hội tiếp cận, quan sát và học hỏi các tiến bộ trong quản lý sử dụng thuốc

170 lượt đọc

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan