Vinmec Times City được công nhận là cơ sở thực hành đào tạo bác sĩ, điều dưỡng và bác sĩ nội trú

Từ tháng 10/2019, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã được chính thức công nhận là cơ sở đào tạo thực hành khối ngành khoa học sức khỏe cho các chuyên ngành: Bác sĩ y khoa, Cử nhân điều dưỡng và Bác sĩ nội trú.

Trong Công văn ngày 29/10/2019, Sở Y tế Hà Nội thông báo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đáp ứng đầy đủ điều kiện để công bố là cơ sở đào tạo thực hành cho khối ngành khoa học sức khỏe cho các chuyên ngành sau:

  • Trình độ Đại học: Bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng.
  • Trình độ Sau đại học: Bác sĩ nội trú.

Với việc trở thành bệnh viện có năng lực đào tạo các lĩnh vực nêu trên, Vinmec Times City có thể sẵn sàng đón nhận học viên từ các cơ sở đào tạo y khoa trên toàn quốc có nhu cầu được đào tạo thực hành tại bệnh viện.

Ngay từ khi mới thành lập, Bệnh viện Vinmec Times City nói riêng và Hệ thống Y tế Vinmec nói chung luôn chú trọng tới các hoạt động đào tạo trong đó có phần phát triển nâng cao năng lực chuyên môn trong khám chữa bệnh. Tháng 3 năm 2018 Vinmec đã chính thức được Bộ Y tế cấp mã đào tạo y khoa liên tục (CME).

Vinmec Times City được công nhận là là cơ sở thực hành đào tạo
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đáp ứng đầy đủ điều kiện để công bố là cơ sở đào tạo thực hành cho khối ngành khoa học sức khỏe.

Với tầm nhìn mới - cam kết phát triển hệ thống y tế hàn lâm, Vinmec tập trung chú trọng vào công tác chuẩn bị đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất để phát triển mô hình bệnh viện đại học - liên kết với Đại học VinUni sắp tuyển sinh niên khóa đầu tiên 2020 - 2021. Thực hiện Nghị định số 111 /2017/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện Vinmec Times City đã có sự chuẩn bị bài bản và đạt được sự công nhận nói trên của Sở Y tế Hà Nội.

Đào tạo học viên tại Vinmec - Xquang
Vinmec Times City được công nhận là là cơ sở thực hành đào tạo bác sĩ, điều dưỡng và bác sĩ nội trú
Phòng tiêm chủng vắc-xin
Vinmec Times City có thể sẵn sàng đón nhận học viên từ các cơ sở đào tạo y khoa trên toàn quốc
Đào tạo học viên
Hệ thống Y tế Vinmec luôn chú trọng tới các hoạt động đào tạo trong đó có phát triển nâng cao năng lực chuyên môn.

2.8K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan