......

Giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay

Đám rối thần kinh cánh tay là một mạng lưới các sợi thần kinh thuộc nhóm dây thần kinh ngoại vi cung cấp cho da và hệ cơ của chi trên. Nó bắt đầu ở gốc cổ, đi qua nách và chạy qua toàn bộ chi trên.

1. Đám rối thần kinh cánh tay là gì?

Các đám rối thần kinh cánh tay được hình thành bởi các rễ trước (phân chia) của các dây thần kinh cột sống cổ C5, C6, C7 và C8, và dây thần kinh cột sống ngực đầu T1.

2. Giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay

Giải phẫu đám rối thần kinh cánh tay được chia thành năm phần: rễ, thân, ngành, bó và các nhánh. Không có sự khác biệt về chức năng giữa các bộ phận này - chúng chỉ đơn giản được sử dụng để hỗ trợ giải thích về đám rối thần kinh cánh tay.

2.1 Rễ

Hình ảnh cá rễ trước của các dây thần kinh cột sống
Hình ảnh các rễ trước của các dây thần kinh cột sống

Các rễ trước của các dây thần kinh cột sống bao gồm đám rối thần kinh cánh tay. Đây là các rễ trước của các dây thần kinh cột sống C5, C6, C7, C8 và T1.

Ở mỗi cấp độ đốt sống, phát sinh các dây thần kinh cột sống. Rời khỏi tủy sống thông qua các interameb intervertebral của cột sống.

Mỗi dây thần kinh cột sống sau đó phân chia thành một ramus trước và sau. Rễ của đám rối cánh tay được hình thành bởi rễ trước của các dây thần kinh cột sống C5-T1 (các phân chia phía sau bẩm sinh da và cơ bắp của các cơ lưng bên trong).

Sau khi hình thành, các dây thần kinh này đi qua giữa các cơ vân phía trước và trung gian để đi vào cơ của cổ.

2.2 Thân

Ở gốc cổ, rễ của đám rối thần kinh cánh tay hội tụ để tạo thành ba thân. Các cấu trúc này được đặt tên theo vị trí giải phẫu tương đối của chúng:

 • Thân trên: Sự kết hợp của rễ C5 và C6.
 • Thân giữa: Tiếp tục của C7.
 • Thân dưới: Sự kết hợp của rễ C8 và T1.

Các thân di chuyển ngang, vượt qua tam giác sau của cổ.

rễ của đám rối thần kinh cánh tay
Hình ảnh kết hợp của rễ C5 và C6.

2.3 Ngành

Mỗi thân chia thành hai nhánh trong tam giác sau của cổ. Một bộ phận di chuyển trước (về phía trước của cơ thể) và bộ phận khác sau (về phía sau của cơ thể). Vì vậy, chúng được gọi là các ngành trước và sau.

Bây giờ chúng ta có ba sợi thần kinh trước và ba sợi thần kinh sau. Các bộ phận này rời khỏi tam giác sau và đi vào nách. Chúng kết hợp lại hành các bó của đám rối thần kinh cánh tay.

2.4 Bó

Khi các ngành trước và sau đã đi vào nách, chúng kết hợp với nhau để tạo thành ba bó, được đặt tên theo vị trí của chúng so với động mạch nách.

Các bó bên được hình thành bởi:

 • Ngành trước của thân trên
 • Ngành trước của thân giữa

Các bó sau được hình thành bởi:

 • Ngành sau của thân trên
 • Ngành sau của thân giữa
 • Ngành sau của thân dưới

Các bó trung gian được hình thành bởi: Sự phân chia trước của thân dưới. Các bó dẫn phát sinh các nhánh chính của đám rối thần kinh cánh tay.

đám rối thần kinh cánh tay
Các ngành trước và sau đã đi vào nách và kết hợp tạo thành ba bó gồm bó ngoài ,bó trong và bó sau

2.5 Các nhánh lớn

Ở nách và cạnh gần của chi trên, ba bó dẫn đến năm nhánh chính. Những dây thần kinh này tiếp tục vào chi trên để cung cấp sự bảo tồn cho các cơ và da hiện tại. Trong phần này, chúng ta sẽ tập trung vào năm dây thần kinh.

2.5.1 Dây thần kinh cơ bì

Rễ: C5, C6, C7.

Chức năng vận động: phân bố các cơ trước của cánh tay, giữa vai và khuỷu tay.

Chức năng cảm giác: đưa ra nhánh bên của cẳng tay, nằm ở nửa bên của cẳng tay trước và một phần nhỏ của cẳng tay sau.

2.5.2 Dây thần kinh nách

Rễ: C5 và C6.

 • Chức năng vận động: Phân bố cơ bắp nhỏ và cơ deltoid.
 • Chức năng cảm giác: Cung cấp cho dây thần kinh dưới da bên trên của cánh tay, nơi có vùng dưới lòng bàn tay.

2.5.3 Dây thần kinh giữa

Rễ: C6 - T1 (Cũng chứa các sợi từ C5).

Chức năng vận động: phân bố hầu hết các cơ uốn ở cẳng tay, cơ bên và hai bên thắt lưng liên quan đến ngón trỏ và ngón giữa.

Chức năng cảm giác: Cung cấp cảm nhận da của vùng lòng bàn tay, một phần bên của bàn tay và một nửa mặt trên bàn tay.

2.5.4 Dây thần kinh quay

Rễ: C5 - T1.

Chức năng vận động: Phân bố cơ tam đầu và các cơ ở khoang sau của cẳng tay (chủ yếu duỗi cổ tay và ngón tay).

Chức năng cảm giác: Cảm nhận cạnh sau của cánh tay và cẳng tay, và cạnh sau của bàn tay.

thần kinh quay
Hình ảnh một số dây thần kinh nhỏ hơn phát sinh

2.5.5 Dây thần kinh trụ

Rễ: C8 và T1.

Chức năng vận động: Phân bố các cơ của bàn tay (ngoài các cơ bên và hai bên thắt lưng),

Chức năng cảm giác: cảm nhận bề mặt trước và sau của ngón tay giữa và một nửa ngón tay, và khu vực lòng bàn tay liên quan.

Ngoài năm nhánh chính của đám rối thần kinh cánh tay, có một số dây thần kinh nhỏ hơn phát sinh. Bao gồm:

 • Dây thần kinh lưng
 • Dây thần kinh ngực dài
 • Dây thần kinh thượng vị
 • Dây thần kinh bên
 • Dây thần kinh giữa của cánh tay
 • Dây thần kinh giữa của cẳng tay
 • Dây thần kinh dưới màng cứng
 • Thần kinh dưới màng cứng

63.2K

Dịch vụ từ Vinmec

Bài viết liên quan